TRANSPORTNE
STORITVE
REDNE
LINIJE
VOZNI
PARK
SKLADIŠČE

Redno sledimo in uveljavljamo vse zahteve sodobnega transportnega trga skladno s tehničnimi in ekološkimi standardi EU z dodatnim izpopolnjevanjem logističnega “know-how” v razvoju lastnega voznega parka in transportne storitve, kar se na koncu odraža z dodano kvaliteto opravljene transportne storitve.

Naša stalna naloga je optimizacija celotne transportne storitve, stalno povečevanje naše konkurenčnosti s hitro odzivnostjo na vse spremembe in zahteve transportnega trga, povečevanje deleža dodatnih logističnih storitev in širitev na nova tržišča.

Vaše naročilo transportne storitve bo opravljeno v skladu z vsemi vašimi potrebami in željami, v naročeni kvaliteti in roku ob primerni ceni.