Intertour mednarodni transport in špedicijaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  Slovenski podjetniški skladEvropski sklad za regionalni razvoj

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu:

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Naziv operacije: TRŽNA RAZISKAVA HRVAŠKEGA TRŽIŠČA CESTNIH PREVOZOV

Namen operacije: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Rezultat operacije: Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.

Sofinancerji: Operacijo sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«