Z rednimi linijami pokrivamo sledeča področja Evrope :

  • N                       – Danska, Švedska
  • NW                   – Velika Britanija
  • W                      – Holandija, Belgija, Nemčija, Vzhodna Francija
  • Centralna E    – Avstrija, Italija, Slovenija, Madžarska, Češka, Slovaška
  • S                       – Hrvaška, BIH, delno YU

Organiziramo redne tedenske linije za področje:

  • Nemčije: vsak petek, ponedeljek in torek
  • Nizozemske, Belgije: vsak petek
  • Švedske, Danske: vsak petek

Na omenjenih področjih smo redno tedensko prisotni z našimi vozili, zagotavljamo hiter in točen odzivni servis od nakladanja do razkladanja, točne podatke o lokaciji pošiljke 24 ur na dan, redne informacije in potrditve o gibanju pošiljk. S tem načinom zagotavljamo naročnikom točnost podatkov in jim omogočamo pravočasno oskrbo blaga za potrebe tako v proizvodnji kot v drugih dejavnostih.