Podjetje je specializirano na področju transporta veliko volumenskega blaga, torej večji del našega parka predstavljajo prikoličarji nakladalne dolžine 7,25 + 8,30 m, volumna od 113 do 120 m3, višine do 3,15 m, 24.000 kg nosilnosti ter šleparji dolžine 13,6 m, volumna 100 m3. Poleg tega imamo za potrebe hitrih Avia dostav manjše kamione nosilnosti do 3.000 kg, volumna do 50 m3 in kombije kapacitete do 6 EW palet, 13 m3.

Svoj vozni park smo razširili tudi na avtotransporterje. Za nekatera vozila smo pridobili dovoljenja za prevoz izrednih tovorov, in sicer do širine 3 metrov.

Vsa naša vozila izpolnjujejo evropske ekološke standarde z vgrajenimi EUR VI motorji, vsa vozila so opremljena z GSM opremo-povezavo ter najsodobnejšo GPS tehnologijo za sledenje vozil in pošiljk, del vozil pa je opremljen z ADR opremo za prevoz nevarnih snovi. Vozila se redno servisirajo v pooblaščenih servisih. Posamezna vozila se v povprečju menjajo po 4 letih in s tem zagotavljamo nemoten transportni proces v okviru naročnikovih zahtev po kvaliteti in roku storitev.

V primeru naročnikovih želja in potreb po prevozu tovora, ki ga ne moremo opraviti z našimi vozili, imamo zelo zanesljive kooperante, ki opravijo prevoz z istimi pogoji in standardi, kot bi bila storitev opravljena z našim vozilom.

Veliko skrb posvečamo varovanju okolja, zato naša vozila ustrezajo najnovejšim okolje varstvenim zahtevam znotraj EU, kot tudi z redno zamenjavo vozil (najnovejše tehnologije). Recikliranje odpadnih materialov in snovi opravimo na pooblaščenih servisih, vse s ciljem zmanjševanja onesnaževanja okolja.