V sredini letošnjega leta, smo pridobili tudi certifikat ISO 14001:2015.