V letu 2010 smo v vsa vozila vgradili GPS tehnologijo spremljanja vozil in pošiljk tako, da imajo naši naročniki transportnih storitev možnost, da sami lahko preko naše povezave neposredno spremljajo potek prevoza njihove pošiljke.